Usługi we Wrocławiu

Z jakich usług warto skorzystać prowadząc firmę transportową?

21 kwietnia 2021 at 14:04 By

usługi transportowe

Transport jest niezwykle ważnym działem gospodarki. Prowadzenie tego rodzaju firmy związane jest z podejmowaniem wielu czynności, związanych między innymi z przygotowaniem towaru do transportu, zachowaniem terminów, szkoleniami i wielu innymi, dlatego pomoc specjalistów wspierających działalność firmy transportowej jest często niezbędna i warto z niej skorzystać. 

Kompleksowe usługi dla firm transportowych do idealne rozwiązanie dla ich właścicieli, którzy dzięki specjalistom zatrudnionym w firmie obsługującej transport zlecają wykonywanie wielu żmudnych i czasochłonnych czynności profesjonalistom. Właściciel przedsiębiorstwa może skupić się w swojej działalności na generowaniu zysków przy wsparciu firmy obsługującej transport.

Czym zajmują się firmy obsługujące transport?

Firmy zajmujące się obsługą transportu specjalizują się w kompleksowej obsłudze w zakresie:

 • ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców,
 • usług księgowo – kadrowych,
 • obsługi prawnej,
 • organizacji pakietu szkoleń dla przedsiębiorstw logistyczno – transportowych,
 • wsparcia dla kierowców w otoczeniu międzynarodowym,
 • tworzenia narzędzie IT dedykowanych firmom transportowym.

 

Najkorzystniejsza jest oferta tych firm, które obsługują nie tylko transport krajowy, ale również zagraniczny, posiadają wieloletnie doświadczenie w branży, które pozwala im rozwiązywać problemy klientów, a także wspierać kierowców w krajach Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Anglia, Włochy, Francja, Austria, Holandia.

Prowadzenie księgowości i kadr przez firmę obsługującą transport

Firma obsługująca transport dysponuje zespołem specjalistów, którzy rozwiążą każdy problem księgowy i kadrowy. Zakres usług księgowych jest dostosowany do potrzeb klienta i zawiera:

  • wyliczenie kosztów w transporcie,
  • wyliczenie podatków w transporcie,

weryfikację źródeł nadpłaconego podatku,

  • raporty rentowności spedycji i transportu,
  • weryfikację kosztów w transporcie wraz z podziałem na konkretne auta i kierowców,

obsługę administracyjną dokumentacji transportowej,

 • działania zmierzające do zwrotu podatku VAT naliczonego w krajach Unii Europejskiej,
 • doradztwo podatkowe dla firm transportowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

 

Usługa kadrowa oferowana firmom transportowym zawiera:

 • prowadzenie teczek osobowych kierowców,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń – administracja płac,
 • rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie karty kierowców oraz poleceń wyjazdów służbowych – ewidencja czasu pracy kierowców,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie i dzieło,
 • consulting w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywanie rozliczenia z urzędami: ZUS, US, PFRON.

firma trasportowa

Obsługa prawna firm transportowych

W zakresie pomocy prawnej firmy obsługujące transport na bieżąco informują klientów o zmianach w przepisach. Jej pracownicy doskonale znają akty prawne, obowiązujące w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Sporządzają również opinie prawne, uwzględniające wszystkie zmiany związane  z wprowadzeniem nowych aktów prawnych.

Specjaliści reprezentują klienta w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Firma obsługująca transport wspiera przedsiębiorcę w trakcie postępowań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jej pracownicy przygotowują pisma i odwołania od decyzji organów administracji publicznej. Podejmują wiele innych czynności w celu wskazania najlepszych rozwiązań prawnych dla branży transportowej.

Organizacji pakietu szkoleń

Firmy obsługujące transport oferują organizację pakietu szkoleń, który pomaga prowadzić przedsiębiorstwo przewozowe.  Ich tematem są między innymi: czas jazdy, przerwy i odpoczynek pod wymagania ITD oraz pod wymagania PIP, rozliczanie i pobieranie danych z kart kierowców dla kadr i rozliczania delegacji. Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Niektóre z firm proponują organizację specjalnego programu szkoleniowego na życzenie klienta.

Tworzenie narzędzi IT dedykowanych firmom transportowym

Niektóre z firm obsługujących transport oferują swoim klientom własne, samodzielnie opracowane narzędzia IT w postaci aplikacji na telefon, które powstały na podstawie rozmów z właścicielami firm usług transportowych, a także własny program na komputery osobiste z systemem Windows – FORTIR. Ułatwiają one między innymi planowanie tras i rozliczanie się przedsiębiorstwa ze swoimi pracownikami.

Wsparcie dla kierowców w otoczeniu międzynarodowym

Firmy obsługujące transport poszukują również rozwiązań dla przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność na terenie Europy, w celu wspierania polskich przedsiębiorców w  wypełnianiu zobowiązań nakładanych przez rządy poszczególnych państw UE, szczególnie jeśli chodzi o wyznaczenie przedstawiciela transportu w danym kraju i zgłaszaniu pracowników na platformach rządowych.

Wybierając firmę obsługującą transport warto postawić na profesjonalizm, doświadczenie i szeroki zakres oferty.