Wrocławski Biznes

Warunki przyznania alimentów dla rodziców

6 października 2016 at 08:30 By

pieniadze-alimenty

Alimenty najczęściej kojarzą się z jedną sytuacją. Małżonkowie rozwodzą się i sąd orzeka wysokość świadczeń dla zapewnienia dziecku środków do życia. Występują też sytuacje, kiedy rodzice dziekanie byli razem, nie mają ze sobą kontaktu. Wtedy rodzic, u którego dziecko się wychowuje może wystąpić o alimenty i wskazać drugiego z rodziców.

Każdy zna opisane powyżej sytuacje. Istnieją też jednak inne przypadki. Może się zdarzyć, że to rodzice będą się ubiegać o alimenty od dzieci.  Taka sytuacja może nie jest tak częsta jak ta wszystkim znana, ale jednak zdarza się.

Kiedy rodzic występuje o alimenty od dzieci?

Rodzice mogą wystąpić o alimenty tylko i wyłącznie od pełnoletniego dziecka posiadającego własne środki utrzymania.

Kiedy mogą to zrobić? Zgodnie z kodeksem rodzinnym mogą to zrobić w sytuacji, gdy znajdują się w niedostatku. Oznacza to brak środków do życia, rodziców nie stać na zrealizowanie podstawowych potrzeb.

Mówiąc o alimentach każdy łączy je z pieniędzmi. Najczęściej są przyznawane w takiej formie, lecz nie zawsze. Sąd może nałożyć na dzieci obowiązek zaopiekowania się rodzicami, zabrania do swojego domu lub finansowania jedzenia czy leków. Zależy to od konkretnej sprawy, sąd najpierw dokładnie zapozna się z sytuacją, rozważy pozew. Sprawdzi zawartą w nim argumentację. Dopiero na tej podstawie zdecyduje o tym czy przyznać alimenty i w jakiej formie mają być.

Kolejność przyznawania alimentów

Gdy rodzice występują o alimenty od rodziny, jest ustalona pewna kolejność. W takiej sytuacji w pierwszy rzędzie zobowiązanie spada na krewnych w linii prostej. Czyli pierwsze są dzieci, jeśli nie mają możliwości wypłacania alimentów, przechodzi to na wnuki. W razie potrzeby następni są rodzice i dziadkowie występujących z pozwem. Gdy nikt z wymienionych nie jest w stanie udzielić pomocy, zobowiązania przechodzą na rodzeństwo.

W przypadku, gdy rodzice mają kilkoro pełnoletnich dzieci, mogą zdecydować czy składają pozew wobec wszystkich czy tylko najzamożniejszego z nich.

Gdy rodzice są rozwiedzieni i jeden z nich żyje w niedostatku to w pierwszej kolejności powinien wystąpić o alimenty od byłego małżonka [źródło: http://www.kancelaria-prawnicy.pl/alimenty.html] . Dopiero później od dzieci.

Nie tylko na dzieci

Alimenty na ogół utożsamiane są z rodzicami płacącymi na utrzymanie dzieci. Niemal każdy słyszał o takich przypadkach lub sam jest w takiej sytuacji.

Bywają też odwrotne sytuacje, kiedy to rodzice występują o alimenty od swoich dzieci. Mogą to zrobić jedynie, gdy żyją w niedostatku, ich dzieci są pełnoletnie i posiadają własne źródła utrzymania. Po analizie pozwu, sąd może ogłosić przyznanie alimentów, nie muszą być świadczone w formie pieniędzy. Może to też być zabranie rodziców pod swój dach, opieka nad nimi lub finansowanie jedzenia czy leków.

Tagi: