Zdrowie Wrocławianina

Psychoterapia psychodynamiczna w zaburzeniach osobowości

20 grudnia 2018 at 11:30 By

psychoterapia psychodynamiczna

Zaburzenia osobowości mają podłoże psychiczne, które tworzą się przez pewne wzorce nieprzystosowawcze, które nie pozwalają na dobre relacje ze środowiskiem. Wyróżnia się wiele typów zaburzeń osobowości, każdy z tych typów jest leczony w nieco inny sposób, ponieważ inne są jego potrzeby. W jaki sposób psychoterapia psychodynamiczna może pomóc ludziom, którzy cierpią na zaburzenia osobowości? Jakie dokładnie są zaburzenia osobowości, które mogą zostać zdiagnozowane u ludzi?

Jakie są typy zaburzeń osobowości, które można zdiagnozować?

Oto, jakie zaburzenia mogą zostać zdiagnozowane u osoby: osobowość paranoiczna, z, dysocjacyjna, chwiejna emocjonalnie (można wyróżnić dwa podtypy: typ impulsywny i typ borderline), histrioniczna, anankastyczna, lękliwa oraz zależna. Zaburzenia osobowości mogą być także mieszane i mieć znamiona kilku różnych zaburzeń.

Osobowość paranoiczna polega na tym, że osoba jest chłodna emocjonalnie i wycofuje się z kontaktów, z innymi ludźmi. Ludzie z tym zaburzeniem boją się odrzucenia i niepowodzeń, długo przeżywają przykrości, które wydarzają się im w życiu.

Osobowość schizoidalna z kolei nie pozwala człowiekowi cieszyć się z jakichkolwiek zajęć. Czyni z niego samotnika, który jest obojętny zarówno na słowa krytyki, jak też i na pochwały. Taka osoba nie chce poznawać ludzi i nawiązywać z nimi kontaktów.

Człowiek z osobowością dysocjacyjną charakteryzuje się tym, że dana osoba ma pewne deficyty: lęku, uczenia się, czy też mocne upośledzenie związków. Osoby z tym typem zaburzeń w ogóle nie liczą się z emocjami innych osób, lekceważą normy, a swoje niepowodzenia zwalają na innych. Często zachowują się agresywnie i są sfrustrowani.

Osobowość chwiejna emocjonalnie charakteryzuje się oczywiście niestabilnością emocjonalną i problemami z kontrolą impulsywnych zachowań i działań. Osoba posiadająca to zaburzenie może odczuwać, że w jej głowie cały czas przebywa wiele myśli i jest bardzo napięta. Napięcie to chce wyładować na innych ludziach.

psychoterapia

Osobowość histrioniczna to z kolei osobowość, w której występuje teatralność, płytkość uczuciowa, czy sugestywność. Osoby takie chcą być wiecznie doceniane.

Z kolei w zaburzeniach anankastycznych chodzi o to, że występuje zbyt dużo wątpliwości oraz zwiększona ostrożność we wszystkim, co się robi. Także perfekcjonizm jest objawem tego zaburzenia oraz ogólna sztywność w funkcjonowaniu.

Osobowość lękliwa to zaburzenie, które charakteryzuje się napięciem, poczuciem nieatrakcyjności i skoncentrowaniu na krytyce. Unika się wtedy także kontaktów z innymi ludźmi. Ostatnie zaburzenie, czyli osobowość zależna ma miejsce wtedy, gdy osoba podporządkowuje się do potrzeb innych ludzi i obawia się o to, że zostanie opuszczona.

Psychoterapia psychodynamiczna – na czym polega ten proces leczenia?

Oczywiście psychoterapia jest najważniejszym krokiem w leczeniu zaburzeń osobowości. Długość jej trwania i żmudność samego procesu zależy od tego, jaki jest stan pacjenta i, którą z zaburzonych osobowości on przedstawia. Czasami sama psychoterapia niestety nie wystarczy i trzeba ją wzmacniać za pomocą leków farmakologicznych, które łagodzą objawy zaburzeń.

A czym dokładniej jest psychoterapia psychodynamiczna, która często jest wykorzystywana właśnie u osób z zaburzeniami osobowości? Jest to metoda terapii, która mocno czerpie z psychoanalizy. Polega ona na tym, że podąża za osobą zaburzoną w trakcie jej drogi do wyleczenia. Co warto jest podkreślić, jeżeli chodzi o ten typ psychoterapii, to fakt, że jest ona otwarta na różne nowości ze świata psychiatrii i psychologii. Pacjent wytwarza pewnego rodzaju relację ze swoim terapeutą. To Zygmunt Freud jest twórcą tego rodzaju psychoterapii.

Relacja terapeuty i pacjenta przebiega twarzą w twarz, ponieważ obydwie strony siedzą naprzeciwko siebie. Pacjent może swobodnie dzielić się swoimi przemyśleniami oraz obawami, a terapeuta do pewnego momentu wyłącznie słucha, starając się by jego aktywność była tylko taka, na jaką pozwala pacjent.

Metoda psychodynamicznej psychoterapii jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń osobowości już od dawna i wykazuje sporą skuteczność. Dlatego też nadal, pomimo innych form terapii, które dostępne są na rynku, ma ona swoje grono odbiorców.

Tagi: