Prawo we Wrocławiu

Profesjonalne szkolenie RODO

12 września 2019 at 13:20 By

usługi prawne wrocław

W dobie cyfryzacji oraz przepływu coraz większej liczby danych osobowych, wymagane są nowe regulacje dotyczące ochrony prawnej danych osobowych.

Jednym z takich rozwiązań jest ustawa RODO, która weszła w życie dnia 25 maja 2018 roku. Jakie znaczenie ma znajomość przepisów RODO?

RODO – aspekt praktyczny

Znajomość przepisów RODO oraz ich umiejętność zastosowania w praktyce to wiedza będąca niesłychanie potężnym narzędziem, jakim oprócz wykwalifikowanych zawodowo ekspertów posiada niewielu. Rozpowszechnianie jej na jak najszerszą skalę umożliwiłoby zmniejszenie lub nawet całkowitą likwidację stosowanych, a obecnie bezprawnych technik pozyskiwania danych osobowych od odbiorcy treści. 

Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pozwala na właściwy sposób przetwarzania danych bez ryzyka naruszania praw osób fizycznych. Świadomość konieczności wprowadzenia zmian w firmie pozwala uniknąć kar finansowych, które potrafią osiągać niebagatelne wysokości – nawet do 20 mln Euro. Poznanie treści przepisów związanych z RODO pozwoli zrozumieć proces zachodzącej zmiany i potrzebę jej wprowadzenia. Skuteczne wprowadzanie nowych przepisów do nowych, obowiązujących struktur prawnych w firmie.

kancelaria prawnicza wrocław

Szkolenie RODO pomoże zrozumieć najważniejsze kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Osoby fizyczne, dzięki znajomości RODO mogą poznać pełnię swoich praw dotyczących ich danych osobowych, ich gromadzenia i przetwarzania, poznać techniki ich ochrony oraz dowiedzieć się, gdzie można interweniować w przypadku chęci wycofania zgody.

Dzięki skorzystaniu z profesjonalnemu szkoleniu w ramach nauki o przepisach RODO, bezpieczne operowanie danymi finansowymi stanie się o wiele łatwiejsze. Ustawa RODO generuje zmiany w rekrutacji do pracy. Warto jest wiedzieć, jakich danych pracodawca ma prawo się domagać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jakich absolutnie żądać nie ma prawa.

Firmy, w których pracownicy zostali poddaniu fachowemu szkoleniu na temat RODO, zdobywają profesjonalną wiedzę na temat właściwego przechowywania dokumentacji.

Mamy możliwość, dzięki szkoleniom, dowiedzieć się, czym w dzisiejszych czasach są dane osobowe oraz jak istotna jest ich ochrona (ze szczególnym naciskiem na ochronę danych wrażliwych). Ważne jest zdobywanie wiedzy na temat właściwego stosowania klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych – jak uzyskiwać je od konsumentów, bez zmuszania ich i łamania praw? Jakie metody i klauzule są dopuszczalne, a jakie nie? Na takie pytanie odpowiedź dają eksperci do spraw RODO. Istotne jest uświadomienie pracownikom, dlaczego RODO jest tak ważne.

Szkolenie RODO

Ustawa RODO to bardzo szeroki temat. Przykładowe zagadnienia, jakie mogą zostać poruszone na takim szkoleniu, to na początek podstawowe definicje związane z RODO. Ważnym tematem może być zagadnienie, jak postąpić z danymi na temat osób zmarłych. Istotne kwestie dotyczą również informacje dotyczące norm prawnych w zakresie RODO w krajach Unii Europejskiej oraz podstawowe zasady legalnego przetwarzania danych osobowych. Przeprowadzane szkolenie RODO może skupiać się również nad zagadnieniami, jak opracować prawidłową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i co powinna zawierać. 

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jakich przypadkach nie wolno odmówić podania danych osobowych oraz kiedy nie można prosić o zgodę na przetwarzanie danych. Na szkoleniu wyjaśniane jest, jakich informacji nie ma prawa żądać pracodawca, jaki jest zakres zadań IOD oraz jakie są prawa i obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

kancelaria prawna we wrocławiu

Na każdym profesjonalnym szkoleniu omawiana jest problematyka związana z rejestrem czynności przetwarzania danych. Przedsiębiorcy dowiadują się, na co zwrócić szczególna uwagę, wprowadzając w firmie zmiany biorące pod uwagę ustawę RODO i co oznacza koncepcja wspólnego administratora danych.

Osoby prowadzące szkolenie wyjaśniają również, jak można uzyskać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Często omawiane są przypadki „wzięte z życia” tak, aby pojęcie poszczególnych zagadnień stało się łatwiejsze.

 

Kancelaria prowadząca szkolenia RODO

Nabycie konkretnej wiedzy odbywa się poprzez odpowiednie szkolenia, te zaś mogą zostać przeprowadzone z ramienia Inspekcji Ochrony Danych, szkół policealnych lub nawet przez zespół wykwalifikowanych do tego prawników. Swoje usługi związane z ustawą RODO zapewnia Kancelaria Prawna we Wrocławiu KHG, której prawnicy oferują swoją pomoc w opracowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań RODO na miarę potrzeb każdej firmy. Dzięki odpowiednim wdrożeniom można mieć pewność, że przeprowadzane na co dzień procesy biznesowe ulegną znaczącemu usprawnieniu.

Firma zapewnia tez kompleksową usługę wsparcia firmy przy wdrażaniu rozwiązań dotyczących RODO za pośrednictwem cyklicznych audytów kontrolnych, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub udzielenie wsparcia prawnego osobie, która pełni tę funkcje w firmie.

Tagi: , ,