Nieruchomości we Wrocławiu / Usługi we Wrocławiu / Wrocławski Biznes

Kiedy należy zatrudnić kierownika budowy? Jakie są jego zadania?

20 grudnia 2019 at 13:30 By

kierownik budowy

Bez kierownika budowy żaden inwestor nie jest w stanie rozpocząć jakichkolwiek prac. Przy planach budowy czy rozbudowy domu, jego obecność jest po prostu koniecznością.

Wszystkie zadania i obowiązki kierownika budowy dokładnie opisuje natomiast art. 22 Prawa Budowlanego. Z pewnością jednak podzielić je można na trzy kategorie: obowiązki na początku danej inwestycji, obowiązki w trakcie samej budowy i obowiązki tuż po jej zakończeniu. Jak prezentują się w sposób szczegółowy?

W jakich sytuacjach potrzebny jest kierownik budowy?

Każda budowa zgodnie z art. 42 Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 roku wymaga obecności kierownika budowy. To właśnie on staje się odpowiedzialny za przebieg wszystkich prac. Musi pilnować tego, by były one zgodne z zasadami bezpieczeństwa i sztuką budowlaną. Co więcej, wszystkie swoje decyzje musi odnotowywać w tak zwanym dzienniku budowy. Takowy dziennik tuż przed rozpoczęciem prac jest opieczętowany w określonym urzędzie, który wydaje pozwolenie na budowę.

Kierownik budowy za wszystkie niedociągnięcia i nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność – zarówno zawodową, jak i dyscyplinarną. Wobec czego nie może być to człowiek przypadkowy, lecz z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Jakie są najważniejsze obowiązki i zadania kierownika budowy?

Na samym początku każdy kierownik budowy musi złożyć oświadczenie do wydziału nadzoru budowlanego świadczące o tym, że przejmuje kierowanie nad daną inwestycją. Następnie zadbać musi o odpowiednie zabezpieczenie terenu, a także wszystkich urządzeń, które na jego obszarze się znajdują. Musi również ogrodzić plac budowy, natomiast w widocznym i dostępnym miejscu umieścić tablicę informującą o niektórych szczegółach inwestycji. Plan bezpieczeństwa zostaje podpisany przez niego własnoręcznie, by następnie mogło dojść już do realizacji konkretnych działań.

W trakcie trwającej budowy, kierownik musi nadzorować wszystkie prace. Jednocześnie pilnować też, by wykonywane czynności były zgodne z projektem oraz pozwoleniem na budowę. Poza tym jego obowiązkiem jest też prowadzenie dokładnej dokumentacji. Jeśli uzna, że może wystąpić jakiekolwiek zagrożenie zdrowia lub życia, zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania prac. Warto dodać również, że w trakcie budowy, to właśnie jej kierownik ma prawo do tego, by przedstawić ewentualne propozycje zmian. Te dotyczyć mogą zarówno samych robót,  jak i kwestii bezpieczeństwa.

Po zakończeniu budowy, kierownik musi zgłosić ten fakt inwestorowi budynku, tak, by ten mógł go odebrać.  W trakcie przekazywane jest  pisemne oświadczenie o zgodności z prawem budowlanym i wieloma ważnymi przepisami. Jeśli zgłoszone zostaną jakiekolwiek usterki, kierownik zobowiązany jest do ich usunięcia.

 

kierownik na budowie

Kierownik budowy na terenie Wrocławia i okolic

Na terenie całej Polski skorzystać można z wielu ofert pomocy świadczonej przez kierowników budowy. Najlepiej, by profesjonalista był z naszego województwa, co ułatwiłoby współpracę i pozwoliło na minimalizowanie kosztów.

W ramach proponowanych usług, profesjonalny kierownik budowy doradzi przy wyborze rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych, dokona odbioru robót budowlanych, będzie koordynował działania wszystkich wykonawców i  na sam koniec sporządzi protokół odbioru robót.

Oferta usług kierownika budowy skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych budujących domy jednorodzinne, budynki gospodarcze czy usługowe, jak i firm budujących obiekty budowlane. Skorzystać mogą z niej również deweloperzy budujący budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe oraz wszystkie firmy wykonawcze.