Porady

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby rozpocząć współpracę z globalnym koncernem motoryzacyjnym?

22 lipca 2022 at 23:01 By

samochód

Współpraca pomiędzy koncernami motoryzacyjnymi jest już praktycznie chlebem powszechnym. Jednym z powodów nawiązywania współpracy jest możliwość poszerzenia dostępnych zasobów i możliwość podbicia znacznie szerszego rynku niż dotychczas. Kiedy warto poszukać współpracownika do globalnego koncernu motoryzacyjnego? Jakie wymogi warto spełniać w zakresie standardu TISAX?

Kiedy warto nawiązać współpracę z koncernem motoryzacyjnym?

Współpraca z koncernem międzynarodowym o wypracowanej pozycji na rynku jest warta rozważenia choćby na zasadzie regularnego przepływu najważniejszych informacji. Nawiązanie współpracy jest też całkiem skutecznym remedium na naprawienie braków, jakie firma ma w porównaniu z konkurencją. 

Nierzadkim powodem nawiązania współpracy jest też również chęć stworzenia tzw. pojazdów bliźniaczych, co można zauważyć szczególnie na rynku dostawczaków, lecz coraz częściej również na rynku samochodów osobowych. Bardzo ważnym elementem współpracy są współcześnie również aspekty ekologiczne. Jedna firma może np. udzielać licencji innej, która po wprowadzeniu niewielkich zmian produkuje auto pod własnym szyldem, dodając np. opracowane przez siebie systemy zmniejszające spalanie paliwa. 

Na jakiej zasadzie przebiega współpraca pomiędzy koncernami motoryzacyjnymi?

Wymiana informacji dotyczących m.in. nowych patentów pomiędzy dwoma koncernami wymaga zastosowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, dlatego też Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego, w skrócie VDA (niem. Verband der Automobilindustrie) opracowała roboczy katalog z pytaniami na podstawie norm ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002.

Procedury VDA obejmują procedury bezpieczeństwa związane z kontaktem z osobami trzecimi, a także ochroną danych na podstawie specjalnej ustawy federalnej. Procedury te mogą służyć zarówno do kontroli przeprowadzanych wewnątrz firmy, jak i w przypadku kontrolowania zewnętrznych dostawców. 

Czym jest standard TISAX?

W 2017 roku VDA ustaliła warunki jednolitego systemu przeprowadzania audytów TISAX (ang. Trusted Information Security Assessment Exchange). Od 2018 roku standard TISAX jest wymagany w każdej firmie działającej w branży motoryzacyjnej na terenie Niemiec. Ze standardu TISAX może skorzystać również każda firma działająca w obrębie branży motoryzacyjnej, która chce za jego pośrednictwem zażądać wyników audytu lub je udostępnić. 

Jakie korzyści płyną z wdrożenia standardu TISAX?

Plusem wdrożenia standardu TISAX jest m.in. zmniejszenie ilości koniecznych kontroli, a także możliwość zbudowania dobrych relacji z dostawcami. Warto tutaj zaznaczyć, że ocena usługodawców staje się dużo bardziej przejrzysta, a dzięki temu, że obie strony współpracy wzajemnie uznają swoje certyfikaty, zmniejsza się ilość przeprowadzanych audytów oraz koszty ich wykonania.

Zgodnie ze standardem TISAX możliwe jest publikowanie wyników audytów konkretnym partnerom biznesowym lub po prostu innym uczestnikom systemu (przy czym firma sama decyduje w jakim zakresie) poprzez platformę internetową European Network Exchange.

Standard TISAX – szkolenia

TISAX jest jednym z systemów pomagających podnieść poziom bezpieczeństwa, chroniąc przed kradzieżą tajemnic przedsiębiorstwa. W ramach szkolenia, dedykowanego przede wszystkim przedstawicielom podmiotów z branży automotiv, Inspektorom Ochrony Danych, czy też administratorom systemów informatycznych. 

motoryzacja

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z dokładnymi wymaganiami, umożliwiającymi certyfikację w pełnej zgodności ze standardem TISAX, a także umiejętnością budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w branży motoryzacyjnej. Szkolenie pozwala na dokładne zapoznanie się z procedurami przygotowującymi do wdrożenia, samym wdrożeniem, a także utrzymaniem standardów TISAX w firmie.

Jak długo trwa wdrożenie standardu TISAX?

TISAX umożliwia rozbudowanie strategii rozwoju firmy motoryzacyjnej, powinien być więc wpisany na listę obowiązkowych certyfikatów do zdobycia. Jest tak też zwłaszcza dlatego, że od 2021 roku firma nieposiadająca certyfikatu TISAX nie będzie miała możliwości zawrzeć współpracy z największymi koncernami motoryzacyjnymi. Warto też pamiętać o tym, że procesy wdrażania standardów TISAX, zależnie od poziomu gotowości firmy na ich przyjęcie, może zająć nawet kilka lat, dlatego też tak istotne staje się stworzenie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa danych.