Prawo we Wrocławiu / Usługi we Wrocławiu

Jakie prawa otrzymuje pokrzywdzony w procesie przygotowawczym?

21 kwietnia 2017 at 12:28 By

proces przygotowawczy

Aby dobrze zrozumieć prawa osoby pokrzywdzonej podczas odbywania procesu, warto najpierw zgłębić definicję i sprawdzić kto i w jakiej sytuacji staje się pokrzywdzonym. Otóż według art. 49 § 1, pokrzywdzony to osoba zarówno fizyczna, jak i prawna, której dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Ponadto, pokrzywdzonym może stać się także instytucja samorządowa, społeczna oraz państwowa, a także zakład ubezpieczeń.proces przygotowawczy

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest zobowiązany do samodzielnego działania na rzecz swojego interesu. Oczywiście są pewne wyjątki. Na przykład, jeżeli
pokrzywdzonym jest osoba małoletnia, niesamodzielna ze względu na stan zdrowia lub ubezwłasnowolniona częściowo i całkowicie, obowiązki prawne w imieniu pokrzywdzonego wykonuje opiekun lub przedstawiciel ustawowy.  W przypadku zmarłego prawa wykonuje osoba najbliższa, czyli najczęściej żona lub małżonek. Wszystkie zależności  wykonywania prawa dokładnie rozpisane zostały w rozdziale czwartym Kodeksu postępowania karnego.

Prawa pokrzywdzonego w procesie przygotowawczym

  1. Przede wszystkim istnieje prawo, które mówi o tym, że pokrzywdzony może samodzielnie ustanowić pełnomocnika. A jeżeli koszty takiego działania przekraczają jego możliwości finansowe, może ubiegać się o pełnomocnika z urzędu.
  2. Kolejna ważna kwestia to prawo do ochrony wizerunku, czyli pokrzywdzony może nie zgodzić się na udostępnienie swojego wyglądu przez rozpoznawanego, aby mieć możliwość ochrony swojego mienia. Pokrzywdzony dzięki temu zyskuje większe poczucie bezpieczeństwa, a dalszy proces jest ułatwiony, dlatego warto pamiętać, że nasz wizerunek może być chroniony w procesie przygotowawczym.
  3. Pokrzywdzonemu przysługuje również prawo dostępu do informacji. Nie ma możliwości, że odmówi mu się przeglądania akt, oczywiście wymagana jest wcześniejsza zgoda. Ponadto, pokrzywdzony może robić odpisy poszczególnych akt dla własnego użytku.
  4. Kontynuując wątek o przebiegu informacji, pokrzywdzony powinien otrzymać powiadomienie o wszczęciu, ewentualnej odmowie lub umorzeniu śledztwa w przeciągu 6 tygodni od momentu złożenia wniosku o dokonanym przestępstwie.
  5. I ostatnie, pokrzywdzony ma prawo przesłuchać oskarżonego, jednakże tylko wtedy, gdy taka możliwość jest zagrożona w późniejszym procesie karnym.

 

Wszystkich, którzy są zainteresowani dokładniejszymi informacjami odnośnie procesu przygotowawczego, zapraszamy na stronę: http://kancelaria-prawnicy.pl/

 

Tagi: , , , ,