Zdrowie Wrocławianina

Jak wygrać z uzależnieniem i poprawić jakość życia?

14 czerwca 2022 at 14:00 By

butelki po alkoholu

Zażywanie środków psychoaktywnych często łączone jest z polepszeniem samopoczucia i zwiększeniem poziomu subiektywnego szczęścia. Ludzie sięgają po substancje tego typu, by uśmierzyć swoje cierpienie i poczuć się lepiej, lecz osiągany przez nie efekt jest wyłącznie złudzeniem.

Korzystanie z substancji psychoaktywnych powoduje w istocie całkiem odwrotny skutek – im większe spożycie, tym mniejsza umiejętność samodzielnego doświadczania szczęścia. Taki stan rzeczy powoduje wyraźne obniżenie jakości życia osoby zmagającej się z nałogiem. Jakość ta jest obniżana dodatkowo w związku ze zmianami, jakie zachodzą w organizmie uzależnionego, zarówno w obrębie jego psychiki, jak i ciała. 

Jak nałóg wpływa na zachowanie osoby uzależnionej? 

Osoba uzależniona odczuwa ciągłą potrzebę sięgania po środek psychoaktywny i nieustannie szuka okazji do jego zażycia, podporządkowując całe swoje życie czynnościom związanym z nałogiem. Cechują ją zachowania autodestrukcyjne polegające na przyjmowaniu substancji powodującej uzależnienie pomimo jej negatywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie. Osoba pod wpływem nałogu traci kontrolę nad własnym zachowaniem i zaniedbuje sfery życia niezwiązane z uzależnieniem. Pozostając w stanie odurzenia, często wchodzi w konflikty z prawem. Uzależnieni zmagają się z silnym stresem, nerwicą, stanami lękowymi i depresją. Są rozdrażnieni, niejednokrotnie również agresywni i autoagresywni. Cechuje ich również zanik poczucia wstydu, brak dbałości o opinię innych oraz zanik poczucia obowiązku. 

Wpływ uzależnienia na relacje społeczne 

Szkody wynikające z nałogu zachodzą zarówno w sferze emocjonalnej, jak i społecznej. Uzależnienie stanowi przy tym problem, który dotyka nie tylko osobę zmagającą się z nałogiem, lecz także jej rodzinę, przyjaciół, a nawet współpracowników. Wśród najczęstszych negatywnych skutków nałogów na relacje społeczne można wymienić: 

  • problemy w pracy spowodowane spadkiem wydajności oraz pogorszeniem relacji ze współpracownikami i kadrą kierowniczą, 
  • problemy rodzinne, przede wszystkim narastające kłótnie z partnerem, zaniedbania w zakresie wychowania dzieci, często również całkowite zerwanie więzi rodzinnych, rozstanie z partnerem, a nawet utrata praw rodzicielskich, 
  • problemy finansowe spowodowane utratą pracy na skutek zaniedbywania obowiązków służbowych, które mogą skutkować popadnięciem w długi.

W zaawansowanych stadiach nałogu osoba uzależniona może utracić prawo do świadczeń socjalnych, co często skutkuje bezdomnością i dalszym zepchnięciem uzależnionego na margines społeczny. Ludzi, którzy zerwali stosunki z rodziną i bliskimi, stracili źródło dochodu i dach nad głową, wielokrotnie spotyka przedwczesna śmierć spowodowana działaniem substancji psychoaktywnych i brakiem odpowiedniego leczenia. 

Jak wygrać z uzależnieniem?

Osoby zmagające się z nałogiem wymagają profesjonalnej pomocy, której mogą udzielić wyłącznie wykwalifikowani terapeuci specjalizujący się w leczeniu różnego rodzaju uzależnień psychicznych i fizycznych. Mimo szczerych chęci chorego, samodzielne próby zerwania z nałogiem kończą się zazwyczaj niepowodzeniem. Mogą być również niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia uzależnionego, dlatego tak istotne jest zaufanie specjalistom. Najpopularniejszym i najbardziej skutecznym sposobem leczenia uzależnień jest terapia stacjonarna w ośrodku zamkniętym, gdzie postępy chorego są na bieżąco monitorowane przez zespół doświadczonych lekarzy, psychologów i terapeutów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i skuteczność procesu terapeutycznego. 

mężczyzna pijący alkohol

Terapia uzależnień  

Osoby zmagające się z uzależnieniami zachęcane są do podjęcia leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnień FreeDom. Placówka prowadzi takie terapie, jak: 

  • terapia podstawowa, przeprowadzana w formie indywidualnej i grupowej, nastawiona na to, by pacjent uświadomił sobie destrukcyjne działanie uzależnienia i nabył kompetencje umożliwiające mu powrót do normalnego, zdrowego życia, 
  • terapia pogłębiona, również przeprowadzana w formie indywidualnej i grupowej, dla osób, które ukończyły program terapii podstawowej, lecz potrzebują pomocy w radzeniu sobie z problemami będącymi konsekwencją uzależnienia, 
  • terapia motywująca dla osób, które jeszcze nie podjęły decyzji o rozpoczęciu leczenia, mająca na celu wzbudzenie w uzależnionym motywacji do zerwania z nałogiem, 
  • terapia nawrotowa skierowana dla pacjentów, którzy po ukończeniu terapii podstawowej złamali abstynencję, lub czują, że w każdej chwili mogą to zrobić. 

FreeDom oferuje terapię uzależnień we Wrocławiu w przyjemnej, domowej atmosferze, zapewniając pacjentom warunki sprzyjające powrotowi do zdrowia.