Porady

Ile kosztuje pobyt w prywatnym domu opieki?

24 maja 2021 at 15:27 By

Oleśnica - dom spokojnej starości

Pobyt w domu opieki jest czasem jedyną opcją, aby zapewnić seniorom odpowiednią pomoc. Na miejsce w państwowych ośrodkach można czasem czekać w nieskończoność i wtedy zaczyna się poszukiwanie czegoś prywatnego. Prywatne domy seniora na Dolnym Śląsku cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na wysokie standardy, różnorodność w wyborze zajęć dla seniorów – od zajęć fizycznych i plastycznych, przez terapie, aż po ćwiczenia pamięci. Dobre warunki zapewnia też wykwalifikowana kadra, która troszczy się o swoich podopiecznych i dba o nich w zindywidualizowany sposób. Niektórzy jednak niechętnie myślą o umieszczeniu bliskiej im osoby w domu opieki ze względu na zbyt wysokie koszty.

Prywatny dom opieki dla osób starszych – koszty pobytu

Cena pobytu w domu opieki zależy od standardów ośrodka i miejsca, w którym się znajduje. W dużych miastach czy miejscowościach uzdrowiskowych te kwoty będą wyższe niż w mniejszych miastach. Na cenę ma również wpływ, czy senior będzie mieszkać w pokoju jednoosobowym, czy też może będzie dzielić przestrzeń z jedną, dwoma lub trzema osobami. Przy ostatecznej kwocie rolę może odegrać również jakość wyposażenia i wyżywienia, ilość pracowników i ogólna renoma placówki.

Uśredniona cena, jakiej należy się spodziewać, to 2500 złotych. Koszt może się różnić w zależności od wspominanych wyżej czynników – najczęściej są to niestety większe kwoty. Często zdarza się tak, że osoba, która ma żyć w domu opieki, może opłacić swój pobyt wykorzystując swoją emeryturę lub rentę. Nie jest to jednak realne dla wszystkich. Niektóre wypłaty są przecież dużo niższe i nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów. Dzieci seniorów z reguły też mają swoje rodziny na utrzymaniu lub są w trudnej sytuacji finansowej i po prostu nie stać ich na opłacanie domu opieki. Co wtedy? Jak rozwiązać ten problem? Należy zastanowić się nad uzyskaniem dofinansowania.

dom opieki dla starszych osób

Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do pobytu w prywatnym domu opieki?

Gdy pojawi się problem ze znalezieniem pieniędzy na opłacenie pobytu seniora w domu opieki, należy zastanowić się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie do pobytu starszej osoby w prywatnym domu opieki.

Dofinansowanie do pobytu w prywatnym domu opieki

Każde ubieganie się o pomoc wiąże się z mnóstwem dokumentów i „kombinowaniem”. Dofinansowanie do pobytu w prywatnym domu opieki może zapewnić urząd gminy. Po zdecydowaniu się na taką pomoc należy złożyć odpowiedni wniosek i czekać na jego pozytywne rozpatrzenie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie kryterium finansowego i udowodnienie, że senior musi być umieszczony w domu opieki.

Jak uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie to nie wchodzi w grę dla osób, które z własnej woli chcą zamieszkać w domu opieki, bo na przykład czują się samotnie i chciałaby po prostu spędzić czas ze swoimi rówieśnikami. Pomoc finansową otrzymają osoby schorowane, potrzebujące stałej opieki medycznej. Jeżeli chodzi o wspomniane kryterium finansowe, należy okazać swoje dochody, aby wykazać, że otrzymywane pieniądze nie wystarczają na opłatę placówki. Istnieje też możliwość rozliczenia pobytu w ośrodku jako ulgi rehabilitacyjnej, ale placówka musi spełniać odpowiednie warunki.

Niestety częściej dzieje się tak, że pobyt w prywatnym ośrodku należy opłacać samemu albo zdobywa się tylko niewielkie wsparcie finansowe i na życie w domu opieki mogą pozwolić sobie tylko ci o wyższym statusie.