Porady

IFS Logistic – jakie firmy i do czego zobowiązuje?

22 kwietnia 2022 at 17:02 By

IFS (International Featured Standards) to międzynarodowe standardy opracowane z myślą o wszystkich uczestnikach łańcucha dostaw, którzy chcą zapewnić jakość i bezpieczeństwo żywności, produktów nieżywnościowych i związanych z nimi usług.

Standardy te umożliwiają one zachowanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa produktów i zapewniają wspólne, przejrzyste standardy dla dostawców oraz konkretną odpowiedź na oczekiwania klientów. IFS Food spełnia kryteria Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa Żywności (GFSI).

Lista kontrolna oceny w celu przyznania certyfikatu jest zgodna z podstawowymi wymaganiami GFSI, FSMA i przepisów UE. Wymagania te dotyczą systemu zarządzania jakością, systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz szczegółowych programów wstępnych, w tym GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne), GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) i GHP (Dobre Praktyki Higieniczne). Obejmuje także wymagania dotyczące rozwoju sprzyjającej kultury bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacji IFS Food od swoich dostawców wymagają na całym łańcuchu dostaw wymagają zarówno sprzedawcy detaliczni, jak i producenci żywności.

Do rodziny standardów IFS należą: 

 • Standard IFS Broker: dotyczy brokerów lub importerów żywności. Norma ta weryfikuje, czy firmy wdrożyły odpowiednie środki w zakresie bezpieczeństwa i jakości środków spożywczych. Sprawdza także, czy przedsiębiorstwa prowadziły nadzór zgodności z tymi wymaganiami tak, aby dostarczane produkty spełniały zarówno wymagania prawne, jak i charakteryzowały się cechami zawartymi w umowach. 
 • Standard IFS HPC: ma zastosowanie w przypadku produktów do użytku domowego oraz środków higieny osobistej, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą. Obejmuje on zarówno produkty dedykowane dla konsumentów prywatnych jak i tych profesjonalnych.
 • Standard IFS PACsecure: dotyczy przedsiębiorstw, w których produkuje się wszelkiego rodzaju opakowania na żywność takie jak m.in. plastikowe pudełka, folia spożywcza czy papier do pakowania papierowe torebki na mąkę, ryż i kasze.
 • Standard IFS Logistic.

Czym jest standard IFS Logistic?

IFS Logistic to norma, której celem jest zbliżenie handlu i przemysłu w celu stworzenia przejrzystości i zaufania w całym łańcuchu dostaw. Ten standard IFS został opracowany specjalnie dla magazynowania, dystrybucji i transportu oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych i można go wdrożyć w każdym środowisku dotyczącym pracy z produktami spożywczymi i nieżywnościowymi.

IFS Logistics jest przeznaczony dla firm oferujących usługi logistyczne, takie jak transport i magazynowanie. Norma ta dotyczy również firm oferujących transport mrożonek oraz firm logistycznych, które korzystają z usług dostawców w zakresie transportu i/lub magazynowania.

Wymagania normy IFS Logistic podzielone są na 6 kategorii:

 • odpowiedzialność za zarządzanie,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu,
 • zarządzanie zasobami,
 • wydajność procesów,
 • pomiary, analizy i udoskonalenia,
 • bezpieczeństwo produktów inspekcje zewnętrzne

Jakie są cele wprowadzenia standardu IFS Logistic?

Wprowadzeniu standardu IFS Logistic przyświecały 4 nadrzędne cele:

 • zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
 • ustanowienie standardu z jednolitym systemem oceny,
 • zmniejszenie kosztów i czasu pracy dostawców i dystrybutorów,
 • współpraca z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi.

 Korzyści wynikające z wprowadzenia standardu IFS Logistic

Certyfikacja IFS oferuje kluczowe korzyści dla firm związanych z łańcuchem dostaw w branży spożywczej, które dbają o jakość i zadowolenie klienta oraz chcą uzyskać przewagę konkurencyjną na swoim rynku. Certyfikat:

 • zwiększa zaufanie do dostawcy i jego produktów,
 • sprzyja skróceniu czasu pozyskiwania dostawców,
 • zapewnia staranność na tym etapie pracy z żywnością,
 • zapewnia możliwość zmniejszenia indywidualnych kosztów dzięki łączeniu audytów, które mogą być przeprowadzane w tym samym czasie,
 • gwarantuje lepsze zrozumienie standardów i procedur przez kierownictwo i pracowników,
 • zapewnia kontrolę zgodności z przepisami dotyczącymi produktów żywnościowych i nieżywnościowych,
 • zasoby są wykorzystane bardziej efektywnie,
 • eliminuje konieczność przeprowadzania audytów u dostawców,
 • gwarantuje niezależne audyty stron trzecich,
 • wpływa na poprawę reputacji firmy jako dostawcy produktów bezpiecznych i wysokiej jakości,

Wykorzystanie logo i certyfikatu IFS to swojego rodzaju wizytówka oraz dowód na zgodność z najwyższymi standardami jakości. Audyty IFS Logistic przeprowadzane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów z akredytowanych jednostek certyfikujących.