Porady

Efektywność energetyczna w przemyśle – jak ją osiągnąć?

21 listopada 2022 at 19:14 By

energia

Coraz więcej przedsiębiorstw dąży do zwiększenia efektywności energetycznej w codziennych działaniach. Spory wzrost cen energii oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, skłania przedsiębiorców do szukania oszczędności w wielu miejscach.

Dodatkową, ale niezwykle istotną zaletą w procesie zwiększania efektywności energetycznej jest maksymalne zniwelowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł energii to jedne z ważniejszych kwestii, o jakich powinni pomyśleć właściciele organizacji. 

Problemy związane z rozwojem przemysłu 4.0 wymuszają niejako na przedsiębiorcach podejmowanie kroków, mających na celu wprowadzenie bardziej wydajnych i zrównoważonych działań. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla na rzecz bardziej ekologicznych źródeł energii z pewnością przyczyni się do przyspieszenia zmian w zakresie przemysłu energetycznego.

Czym jest efektywność energetyczna w przemyśle i w jaki sposób można ją zwiększyć? Czy wdrożenie normy 50001 w działania firmy może być pomocne w obniżeniu cen za energię elektryczną oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko? 

W jaki sposób można zwiększyć efektywność energetyczną w przemyśle? 

Zanim jednak zdecydujemy się wdrożenie działań mających na celu optymalizację efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, warto wiedzieć czym właściwie to pojęcie jest. Definicja wyraźnie wskazuje, że efektywność energetyczna to stosunek ilości energii jaką udało się organizacji zaoszczędzić, do stosunku energii wykorzystanej. Wdrożenie odpowiednich norm i standardów pozwala na sprawniejsze gospodarowanie zasobami, w celu zmniejszenia poziomu ich eksploatacji. 

O efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie warto pomyśleć już na etapie projektowania linii produkcyjnej. To właśnie wtedy można podjąć decyzję o zastosowaniu technologii, która umożliwi realne zmniejszenie wysokości wykorzystywanej energii. Jednak to nie wszystko – zwiększyć efektywność energetyczną mogą również przedsiębiorstwa, które funkcjonują już od wielu lat i szukają sposobu na optymalizację kosztów. 

W zakładach przemysłowych modernizacja instalacji i urządzeń może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej. Podobnie jak wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne czy ulepszenie izolacji obiektu. Co ciekawe, zwiększanie efektywności energetycznej wcale nie wymaga dużych nakładów finansowych. 

Efektywność energetyczna w przemyśle – korzyści dla przedsiębiorców 

Wprowadzenie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej to spore korzyści dla przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności mają one realny wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co z kolei przekłada się na niższe rachunki. Oprócz tego efektywne zarządzanie energią umożliwia prowadzenie działalności zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Obecnie, gdzie wielu konsumentów i kontrahentów zwraca uwagę na wpływ przemysłu na środowisko naturalne, takie działania podnoszą renomę danej organizacji, zwiększając tym samym poziom zaufania. 

ISO 50001 – obowiązkowa norma w zwiększeniu efektywności energetycznej

W celu wprowadzenia działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie, warto wykorzystać do tego istniejące normy i standardy. Jedną z norm niezbędnych w procesie modernizacji jest ISO 50001. Międzynarodowy standard zobowiązuje przedsiębiorców nie tylko do wprowadzenia zmian w zakresie zarządzania energetyką, ale stanowi doskonałe narzędzie do utrzymania zmian. 

energia

System Zarządzania Energią ISO 50001 to standard, który wskazuje najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią. Aktualnie efektywne zarządzanie energią w przemyśle to obowiązek każdego przedsiębiorcy. O wiele łatwiej jest go wdrożyć oraz utrzymać właśnie dzięki normie ISO 50001. 

Implementacja ISO 50001 w działaniach przedsiębiorstwa nie jest skomplikowanym procesem. Konieczne do wdrożenia standardu jest przeprowadzenie przez jednostkę certyfikującą audytu energetycznego. W trakcie jego trwania weryfikowana jest zgodność podejmowanych działań z regulacjami prawnymi oraz przeprowadzona zostaje analiza stanu przedsiębiorstwa. 

Wyniki audytu umożliwiają na sprawne przeprowadzenie optymalizacji dotychczasowych kosztów i procesów, a następnie zaplanowanie modernizacji mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej. 

Przeprowadzenie audytu należy zlecić jednostce certyfikującej, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu przedsiębiorstwo zostanie zweryfikowane również pod kątem wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii oraz możliwości uzyskania tzw. białych certyfikatów. Pomoc zewnętrznej firmy to także szansa na uzyskanie odpowiednich dotacji, które przyspieszą proces modernizacji instalacji oraz urządzeń.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt i wdrożenie wszelkiego rodzaju sugestii to większa szansa na uzyskanie certyfikatu ISO 50001.