O Wrocławiu

Dołącz do NCBR na spotkaniu we Wrocławiu!

30 września 2019 at 10:26 By

Chcesz się rozwijać i szukasz dofinansowania na realizację prac badawczo-rozwojowych? Przyjdź na spotkanie NCBR we Wrocławiu i dowiedz się więcej

Eksperci NCBR zapraszają na spotkanie 1 października we Wrocławiu

1 października we Wrocławskim Parku Technologicznym odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i naukowców z regionu o tym jak skutecznie aplikować o dofinansowanie projektów B+R. Spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR to szansa na rozmowę z ekspertami i uzyskanie praktycznych informacji na temat trwającego naboru wniosków w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka. Budżet konkursu to aż 1,1 mld zł. W zeszłym roku przedsiębiorcy z dolnośląskiego otrzymali 693 mln zł dofinansowania z NCBR na innowacje.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR ma charakter informacyjno-warsztatowy i do udziału w nim zaproszeni są przedsiębiorcy z małych, średnich i dużych firm oraz naukowcy z regionu, którzy chcą uzyskać informacje potrzebne do skutecznego aplikowania po Fundusze Europejskie.

Fundusze Europejskie rozwijają dolnośląskie

W zeszłym roku dolnośląskie zajęło trzecie miejsce w Polsce pod względem wysokości dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a środki posłużyły do realizacji aż 239 projektów. Poza tym przedsiębiorcy z województwa korzystają ze wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)w ramach aktywności dedykowanej regionowi jaką było Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i Województwa dolnośląskiego pn. „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”. Budżet tego konkursu to 50 milionów złotych na dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie wysokich technologii z obszaru biomedycyny. Zakres przedsięwzięcia został określony ze względu na potencjał naukowy i wdrożeniowy regionu. Wynika on z wieloletniej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, w szczególności Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym czy Uniwersytetem Przyrodniczym i sektorem dolnośląskich przedsiębiorstw w zakresie dyscyplin technicznych, chemicznych, biotechnologicznych oraz medycznych, przede wszystkim w obszarze robotyki medycznej, zaawansowanej diagnostyki medycznej, bioinformatyki, telemedycyny, a także mikroelektroniki i mikrosystemów. Wspólne Przedsięwzięcie jest szansą na rozwój badań i innowacji w istotnym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i technologicznego regionu obszarze biomedycyny dzięki skoncentrowaniu na nim środków lokalnych i krajowych. To możliwość wygenerowania rodzimych, innowacyjnych produktów i usług, które mogą pilotażowo znaleźć zastosowania w sektorze publicznym. To również stworzenie możliwości dla mieszkańców Dolnego Śląska na poprawę jakości życia dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, funkcjonującym w ich otoczeniu. Teraz projekty badawczo-rozwojowe z regionu mają szansę na wsparcie w ramach Szybkiej Ścieżki, konkursu finansowanego również z Funduszy Europejskich (POIR).

Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Nabór wniosków  trwa od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie także konkurs tematyczny Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska.

1 października 2019 – Wrocław

 

Nowatorska gra rekrutacyjna od dolnośląskich innowatorów

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest firma Game Time Project, której przedstawiciele stworzyli ReQiu, grę komputerową, która w oparciu o styl rozgrywki weryfikuje kluczowe cechy osobowości w kontekście efektywności w pracy, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności. W celu przygotowania podwalin dla projektu przeprowadzono gruntowną analizę ponad 100 artykułów naukowych i na ich podstawie stworzono listę najlepszych predyktorów efektywności w pracy. Wspomniane aspekty, w połączeniu z zaawansowanymi metodami analizy danych i uczenia maszynowego, pozwalają na stworzenie profilu psychologicznego kandydata do pracy. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR we Wrocławiu opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu.

 

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do udziału w spotkaniu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 1 października we Wrocławiu. W trakcie spotkania będą oni mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać.

Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Do tej pory odbyło się ponad 80 podobnych spotkań w całej Polsce a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

 

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki. Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl.