Wrocławski Biznes

Dekarbonizacja gospodarki – założenia

22 lipca 2022 at 17:45 By

statek

Świat bardzo dynamicznie i szybko się rozwija, co widać w szczególności w ostatnich latach. Niestety rozwiązania i technologie, jakie wykorzystywane są w celu napędzania tego rozwoju, nie są do końca odpowiednie z punktu widzenia ochrony środowiska. Produkcja przemysłowa oraz różnego rodzaju inne działania podejmowane przez ludzi często prowadzą do powstania różnego rodzaju zanieczyszczeń, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na całe środowisko, a także na ludzi. 

Jednym z poważniejszych problemów jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Szkodliwość tego związku chemicznego jest ludzkości bardzo dobrze znana i z tego też względu wprowadza się coraz częściej różnego rodzaju działania mające na celu zwalczanie tego problemu. Tego typu postępowaniem z pewnością jest dekarbonizacja gospodarki, która szczególnie w ostatnich latach zaczyna być stosowana w coraz szerszym zakresie. 

Czym jest dekarbonizacja gospodarki?

Kryzys ekologiczny to jedno z najniebezpieczniejszych i w pełni realnych zagrożeń, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Dążenie do stałego rozwoju i postępu technologicznego oraz przemysłowego niestety bardzo mocno przyczyniło się do tego typu problemów ze środowiskiem, które już teraz przynoszą i nadal będą przynosić różnego rodzaju szkody, o których wcześniej nie myślano. Z tego względu tak ważną kwestią jest obecnie ochrona środowiska w tym zakresie.

Dekarbonizacja gospodarki to proces, który polega na systematycznym i skutecznym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Finalnie działania podejmowane w ramach tego procesu mają doprowadzić do całkowitego zaprzestania emisji tego związku chemicznego. Dekarbonizacja gospodarki to odpowiedź na szkodliwe działanie dwutlenku węgla generowanego obecnie przez gospodarkę, na środowisko naturalne. Zagadnienie to jest mocno powiązane z polityką ochrony środowiska, która stosowana jest obecnie przez coraz większą liczbę państwa na świecie, a w szczególności przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Działania związane z dekarbonizacją gospodarki dotyczą głównie zachowań społecznych oraz przestawienia gospodarki na bezemisyjne bądź niskoemisyjne źródła energii i technologie. 

Dekarbonizacja gospodarki a ślad węglowy

Zmiany klimatyczne, których przyczyną jest w głównej mierze dwutlenek węgla emitowany przez działalność człowieka, stanowią jeden z najważniejszych problemów środowiskowych w obecnych czasach. 

Rządy wielu krajów, różnego rodzaju organizacje pozarządowe czy też przedstawiciele różnych branż próbują wdrażać technologie i rozwiązania, które mają przyczynić się do zmniejszenia emisji tego związku chemicznego do atmosfery. Jednak aby stało się to możliwe, niezbędne było stworzenie pewnego rodzaju wyznacznika czy narzędzia pozwalającego na oszacowanie wpływu danej działalności czy produktu na środowisko. W taki sposób powstało pojęcie śladu węglowego, który jest wskaźnikiem całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych wygenerowanych przez daną osobę, organizację, produkt, czy wydarzenie w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Ślad węglowy jest więc idealnym wyznacznikiem tego, w jakim kierunku postępuje dekarbonizacja gospodarki. Warto więc wiedzieć, jak zmniejszyć ślad węglowy i tym samym doprowadzić do tego, aby dekarbonizacja gospodarki dawała widoczne efekty.

Jakie kroki podejmować w ramach dekarbonizacji gospodarki?

Do działań w ramach dekarbonizacji gospodarki można zaliczyć wszelkie zmiany i wdrożone rozwiązania oraz technologie, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. 

Produkcja energii elektrycznej odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ to właśnie ten proces bardzo często generuje największe ilości dwutlenku węgla. Można więc zaliczyć do tego wykorzystywanie energii elektrycznej w bardziej efektywny sposób, czyli po części także oszczędzanie tej energii. 

Ogromne znaczenie ma również to, w jaki sposób produkujemy tę energię. Wysoki udział źródeł energii odnawialnej w produkcji tej energii ma tutaj bardzo duże znaczenie i z tego też względu technologie związane z OZE, stosuje się na coraz większą skalę. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również modernizacja transportu, a także wybieranie tych środków transportu, które generują zdecydowanie mniejszy ślad węglowy.

Kto może podejmować działania w tym zakresie?

W celu dekarbonizacji gospodarki działania może podejmować praktycznie każdy, kto ma jakikolwiek wpływ na kwestie związane z emisją gazów cieplarniach do atmosfery. Oczywiście najważniejsze jest to, aby to duże firmy, organizacje i całe państwa podejmowały działania w tym kierunku, ponieważ efekt będzie wtedy najlepszy. 

komin

Z pewnością kluczowe znacznie ma tutaj branża energetyczna oraz transportowa, ponieważ to właśnie one odpowiadają za największą część emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Z tego względu szczególnie w tych dziedzinach konieczne są rozważania na temat tego, jak zmniejszyć ślad węglowy danej organizacji i jakie kroki podjąć w tym kontekście, aby zrealizować zakładane cele..