Nieruchomości we Wrocławiu

Czy warto zainwestować w grunty pod Wrocławiem?

27 kwietnia 2016 at 11:04 By

Grunty inwestycje

Inwestycja w grunty jest inwestycją opłacalną i coraz bardziej popularną. W grunty można inwestować zarówno na dużą jak i na małą skalę. Jest to jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji średnioterminowych. Związane jest to z ciągle rosnącymi cenami ziemi. Przewiduje się, że do 2018 roku ceny gruntów mogą wzrosnąć w przedziale 400% – 1000%.

Gdzie ziemia jest najdroższa?

Najbardziej popularnymi gruntami są grunty w miastach i znajdujące się w ich pobliżu. Cena takiej ziemi potrafi wzrosnąć w ciągu roku aż dwukrotnie. Nie wiele gorsze są grunty rolne. Inwestor zakupując ziemię, która ma obecnie status gruntu rolnego, może liczyć na to, że w najbliższym czasie status ten zostanie przekwalifikowany na grunt przeznaczony na budowę. Wówczas jego cena znacznie wzrośnie, przynosząc inwestorowi znaczne zyski. Z drugiej strony zakupując grunty rolne inwestor może również liczyć, iż w przyszłości przez daną działkę będzie przebiegała droga bądź też inna inwestycja, za którą właściciele mogą liczyć na wysokie odszkodowania.

Kolejną zaletą wpływająca pozytywne na inwestycje w grunty jest fakt że popyt na tym rynku przewyższa podaż. Jest więcej chętnych na zakup gruntu niż samej ziemi. Powoduje to, że momencie odsprzedaży ziemi można zyskać na samym tym trendzie i zażądać wyższej ceny niż w momencie zakupu i zyskać na różnicy.

Największa zaleta inwestycji w ziemię

Inwestycja w grunty jest pozbawiona ryzyka wzrostu inflacji, czy też zmian kursów walut. Jest ona opłacalna, gdyż kryje w sobie potencjał wzrostu cen. Jest to związane z faktem, że ziemia to dobro ograniczone. Nie można go doprodukować, czy tez stworzyć. Jest ona niepowtarzalna.

Rozpoczynając inwestycję w grunty należy pamiętać, aby traktować grunt jako element procesu inwestycyjnego. Nie wystarczy ziemię kupić i mieć, gdyż ziemia sama w sobie nie ma wielkiej wartości. Zakupioną ziemię trzeba odpowiednio przeprowadzić przez inwestycję, tzn. odpowiednio wcześniej należy zorientować czy ziemia ta jest w planach do zmiany przeznaczenia m.in. z ziemi rolnej na budowlaną, czy nastąpi zmiana parametrów rozmieszczenia miejskiego i czy też poprzez zakupioną ziemię zostanie poprowadzona nowa droga, obwodnica.

Przygotowanie się do inwestycji w grunty powinno być dobrze przemyślane. Inwestycje te są bardziej inwestycjami długoterminowymi. Krótki okres inwestycji może okazać się niekorzystny i przynieść straty. Nietrafiony zakup ziemi może spowodować trudność jej odsprzedania, nawet gdy będzie proponowana taka sama cena sprzedaży, jaką zapłacił wcześniej inwestor zakupując dany grunt. Grunty rolne przede wszystkim nie są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowej, gdyż sam proces odrolnienia gruntu jest długotrwały i czasochłonny i skomplikowany.

Zainwestuj w grunty

A jak wygląda ryzyko związane z taką inwestycją?

Inwestycje w grunty nie są pozbawione ryzyka. Występujące tutaj ryzyko może być związane z niestandardowością przedmiotu obrotu. Trudno jest porównać dwa, lub więcej gruntów ze sobą, gdyż każdy jest inny i różnią się one między sobą wieloma czynnikami jak np. lokalizacja, wielkość, kształtem czy też uzbrojeniem. Kolejnym ryzykiem związanym z tego rodzajem inwestycji jest asymetria informacji.

Asymetria ta może być związana z wiedzą. bądź też niewiedzą sprzedającego / kupującego. Wystąpić może tutaj bowiem rozbieżność w posiadanych informacjach. Kupujący zakupując działkę może posiadać informację, że dany grunt jest w planach przekształcenia go na grunty budowlane czego nie wie sprzedający – wówczas cena gruntu jest znacznie niższa niż gdyby tą wiedzę posiadał sprzedający. Sytuacja może być odwrotna w sytuacji, gdy sprzedający posiada jakieś negatywne informacje na temat sprzedawanego gruntu np. że został on skażony, czego nie przekaże nabywcy i przez to otrzyma znacznie zawyżoną ceną za grunt.

Kolejnym ryzykiem tego typu inwestycji jest fakt, ze zakupując dany grunt rolny z myślą, że zostanie on w przyszłości przekształcony na grunty budowlane, bądź też zostanie on odkupiony z myślą przekształcenia go na drogi, może tak się nie zdarzyć, wówczas albo inwestor straci, bądź też odsprzeda dany grunt – z zyskiem bądź też ze stratą – innemu nabywcy.

Tagi: , ,