Zdrowie Wrocławianina

Czego spodziewać się w programie terapii w ośrodku odwykowym?

29 maja 2023 at 23:53 By

alkoholizm

Odwyk alkoholowy, przeprowadzany przez profesjonalne ośrodki leczenia uzależnień, przebiega w kontrolowanym środowisku, co umożliwia odizolowanie pacjentów od różnorodnych czynników wyzwalających. W placówkach tego typu terapia nałogu przebiega zgodnie z wcześniej ustalonym programem. 

Programy terapeutyczne w ośrodkach odwykowych

 

 

Działania lecznicze podejmowane w ośrodku odwykowym bazują na programach terapeutycznych opracowanych przez odpowiednio wykształconych i doświadczonych lekarzy, psychologów, psychiatrów i terapeutów. Dążą do zmiany sposobu myślenia i zachowania uzależnionej osoby, a w efekcie do poprawy jakości jej życia. Wykorzystywane w leczeniu nałogu metody dobierane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Pod uwagę brane są przede wszystkim stan zdrowia osoby uzależnionej oraz natężenie nałogu. W programach terapeutycznych w ośrodkach odwykowych najczęściej stosowane są takie metody, jak detoks, psychoterapia oraz terapia farmakologiczna. 

 

Detoks

 

Detoks to pierwszy etap leczenia uzależnienia. Polega na uwolnieniu organizmu od toksycznych substancji i stworzeniu podstaw do dalszej terapii nałogu. Przeprowadzany jest w warunkach pełnej izolacji pacjenta zarówno od środków psychoaktywnych, jak i innych uzależnionych osób. Detoks trwa zwykle od 7 do 10 dni, jego długość uzależniona jest przede wszystkim od stopnia uzależnienia oraz stanu zdrowia alkoholika. 

 

Psychoterapia 

 

Podstawową metodą leczenia uzależnień, stanowiącą istotną część programów terapii ośrodków odwykowych, jest psychoterapia. Dzięki niej alkoholik jest w stanie zrozumieć mechanizmy rządzące nałogiem i nabywa umiejętności niezbędne do skutecznego, a przy tym zdrowego, radzenia sobie z problemami. W ramach psychoterapii przeprowadzane są terapia indywidualna oraz terapia grupowa. 

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna polega na spotkaniach osoby uzależnionej z wykwalifikowanym i doświadczonym terapeutą. Wysłuchuje on tego, co alkoholik ma do powiedzenia, i pomaga mu zrozumieć jego własne postępowanie, myśli oraz doświadczane przez niego emocje. Dzięki umiejętności rozpoznawania swoich stanów mentalnych i nabycia zdolności panowania nad swoim zachowaniem, osoba uzależniona jest w stanie podejmować właściwe decyzje. W trakcie indywidualnych spotkań terapeuta ma możliwość zdobycia zaufania alkoholika, a on ma poczucie, że jego problemy są ważne i że ktoś przejmuje się jego losem. Skutkiem jest poprawa zarówno samooceny osoby uzależnionej, jak i jej relacji z otoczeniem. Terapia indywidualna stosowana jest zarówno na początku leczenia nałogu, jak i w jego dalszych fazach, gdy służy przede wszystkim omawianiu problemów poruszonych w trakcie sesji grupowych, na których rozwinięcie nie starczyło czasu. 

alkoholizm

Terapia grupowa

Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach osób uzależnionych w określonej grupie i w obecności terapeutów pełniących rolę moderatorów każdej sesji. Umożliwia wymianę doświadczeń i spojrzenie na własne problemy z innej perspektywy. Jej uczestnicy przekonują się, że nie są odosobnieni w swojej walce. Biorąc udział w spotkaniach z innymi uzależnionymi, są w stanie zdobyć dodatkowe wsparcie i poczuć się pewniej. Dzięki terapii grupowej alkoholicy mogą skorygować swoje mechanizmy obronne i otworzyć się na innych, co stanowi istotny krok w walce z nałogiem. 

 

Terapia farmakologiczna 

 

Terapia farmakologiczna w programie leczenia w ośrodkach odwykowych pełni zazwyczaj funkcję pomocniczą w trakcie detoksu. Stosowana jest w celu zminimalizowania skutków ubocznych odstawienia alkoholu, czyli tak zwanego zespołu abstynencyjnego, objawiającego się między innymi bólem i zawrotami głowy, wymiotami oraz drżeniem kończyn. 

Ośrodki odwykowe na Dolnym Śląsku często organizują ponadto różnorodne zajęcia ruchowe, a także wykłady i warsztaty, których celem jest ułatwienie tranzycji do normalnego życia po zakończeniu leczenia alkoholizmu. Pierwsze efekty terapii dają się zaobserwować już po fazie detoksu. Osoba uzależniona uzyskuje stan trzeźwości, a jej ogólne samopoczucie ulega znacznej poprawie. Do pokonania uczucia głodu i skorygowania destrukcyjnych schematów postępowania niezbędne jest aktywne uczestnictwo w sesjach terapeutycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, po opuszczeniu ośrodka warto więc uczęszczać na spotkania grup wsparcia. Umożliwiają one dzielenie się swoimi przemyśleniami i przeżyciami z osobami zmagającymi się z podobnymi problemami. Dzięki temu alkoholik przestaje czuć się osamotniony w swoich zmaganiach z nałogiem.