Prawo we Wrocławiu

Co zrobić, aby sprawa rozwodowa nie ciągnęła się miesiącami?

18 listopada 2020 at 12:16 By

Adwokat Wrocław rozwód

Sprawy rozwodowe są niezwykle trudne pod względem emocjonalnym oraz organizacyjnym. Wymagają od każdej ze stron chęci współpracy, co znacznie przyspiesza cały proces. W przypadku większego konfliktu konieczna może być pomoc doświadczonego adwokata, który pomoże w przejściu przez cały proces.

Długość sprawy rozwodowej jest uzależniona od kilku czynników – najczęściej jest to współpraca obu stron. Wpływ na czas trwania procesu ma również poziom złożoności takiej sprawy ze względu na posiadanie dzieci czy nieporozumienia związane z podziałem majątku. W takich przypadkach sąd pochyla się na nim szczególnie uważnie, starając się, aby każda ze stron wyszła z tego sporu zadowolona.

Czas trwania sprawy rozwodowej – co na niego wpływa?

Czas trwania sprawy o rozwód jest z reguły niezwykle długi i niekiedy żadna ze stron nie ma na to najmniejszego wpływu. Niekiedy jest to kwestia dużego obłożenia w sądzie i braku możliwości wyznaczenia wcześniejszego terminu.

W większości przypadków na czas trwania sprawy rozwodowej wpływ ma wiele aspektów. Czas postępowania rozwodowego będzie w gruncie rzeczy zależał od stanowiska, jakie zajmują małżonkowie. Jeśli zgadzają się, co do tego, iż powinni się rozstać – z reguły takie postępowanie szybko się zakończy.

W przypadku orzeczenia o winie, sprawa rozwodowa może się przeciągać do kilku miesięcy, a nawet lat.

Należy pamiętać, że od momentu złożenia pozwu, aż do dnia nadejścia pierwszej rozprawy, mija około 4 miesięcy. Przez ten czas pozew rozwodowy jest wręczany drugiemu małżonkowi, który ma możliwość odniesienia się do otrzymanego dokumentu. Pozwany może zgodzić się z pozwem i zażądać rozwodu, może również robić wszystko, aby powództwo oddalić. Od momentu otrzymania pozwu o rozwód, każda ze stron ma możliwość przygotowania się do rozprawy.

Jak przyspieszyć zakończenie sprawy rozwodowej?

Wbrew wszystkiemu rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie. Wszystko jest zależne od okoliczności rozstania i tego, czy małżonkowie podejmują wspólne decyzje związane z podziałem majątku. Rozwód za porozumieniem stron to jeden ze sposobów na szybkie uzyskanie rozwodu. Sąd podczas pierwszej rozprawy upewni się czy wszystkie okoliczności zostały zachowane, a majątek podzielony sprawiedliwie i orzeknie rozpad małżeństwa. Jednocześnie sąd będzie musiał upewnić się czy między małżonkami faktycznie nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego i nie ma żadnych przesłanek, aby im tego rozwodu nie udzielić.

W przypadku rozwodu o orzeczeniu o winie jednej ze stron, dobrze przemyślany pozew, w którym zostaną zawarte wszystkie okoliczności świadczące o rozpadzie małżeństwa, będzie kluczem do sukcesu. To we wniosku powinny znajdować się wszystkie informacje, najlepiej poparte kluczowymi dowodami.

Inaczej sprawa będzie wygląda w przypadku posiadania dzieci. Sąd będzie chciał upewnić się, przy którym z rodziców dziecku będzie najlepiej, a jednocześnie jakiej wysokości alimenty będzie musiała opłacać druga strona. Najlepiej jeśli małżonkowie podczas rozprawy przedstawią wspólne stanowisko odnośnie opieki nad dziećmi oraz ilości kontaktów z drugim rodzicem. Wiele kwestii mogą ustalić między sobą, a przed sądem jedynie przedstawić odpowiednie argumenty do rozpatrzenia. W kwestiach spornych decyzję za rodziców podejmuje sąd.

Aby przyspieszyć rozprawę sądową o rozwód konieczna jest także obecność wszystkich stron. Oczywiście wyrok orzekający rozpad małżeństwa może zostać wydany zaocznie, ale obecność każdej ze stron (zwłaszcza na pierwszej rozprawie) znacznie ułatwi sprawę i przyspieszy cały tryb.

rozwody Wrocław

Profesjonalna pomoc adwokata rodzinnego – dlaczego warto z niej skorzystać?

Pomoc doświadczonego adwokata rodzinnego jest nieoceniona w przypadku spraw rozwodowych. Specjalista nie tylko pomoże napisać pozew, ale zawrze w nim wszystkie istotne argumenty, które mogą przyspieszyć proces. Jednocześnie adwokat rozwodowy będzie dbał o dobro interesów Klienta lub Klientki, zachowując wszystkie standardy. Dodatkowo adwokat rodzinny zajmuje się również kwestią podział opieki nad dziećmi, a także z pewnością pomoże ustalić wysokość alimentów. Pomimo tego, że na rozprawie sądowej obecność adwokata każdej ze stron jest wymaga, warto znaleźć prawnika, który zaangażuje się w całą sprawę i pomoże w uzyskaniu satysfakcjonującego orzeczenia sądowego.